Priser

Priser

Här kan du läsa om priset för domäner vid olika tidpunkter. Priset går ned desto närmre utgångsdatum domänen kommer, men självfallet finns risk för att den då redan kommer vara bokad. Om du inte vill lägga ett bud kan du även bulka ett domän vilket innebär att vi försöker köpa domänet åt dig ifall ingen annan har budat. Läs mer om att buda och bulka en domän i vår FAQ.

Snapback
390 kr – 200 000 kr inkl. moms. Priset startar på 200 000 kr och sänks sedan kontinuerligt från dag 30 för att på sista dagen kosta 390 kr. Under domäner ser du vad en domän kostar just nu och vad du betalar. Ju längre du väntar, desto troligare är det dock att någon annan bokat den före dig. Red Snapper godkänner endast en bokning per domännamn, vilket innebär att det är det första inkomna budet bland våra kunder som godkänns.

Skulle Red Snapper ej lyckas registrera domänen utgår självfallet ingen kostnad för dig.

Bulka
180 kr inkl. moms

Nyregistrering av domän
250 kr inkl. moms

Förnyelse av domän
200 kr inkl. moms

Byte av registrar
0 kr

Ägarbyte (per tillfälle)
600 kr inkl. moms